Lääkejätteiden vastaanotto

Käyttämättä jääneet, vanhentuneet tai pilaantuneet lääkkeet ovat ongelmajätettä. Älä hävitä lääkkeitä tai elohopeakuumemittareita talousjätteen seassa, sillä ne vaativat erityisen käsittelyn ongelmajätelaitoksella. Voit tuoda käytöstä poistetut lääkkeesi apteekkiin, jolloin me toimitamme ne edelleen tuhottavaksi.

Miten lääkejätteet sitten palautetaan?

  • Poista ulkopakkaus ja reseptilääkkeen ohjelippu ja laita lääkkeet läpinäkyvään pussiin. Läpipainopakkauksessa olevia tabletteja ja kapseleita ei tarvitse irrottaa läpipainopakkauksesta.

  • Palauta nestemäiset lääkkeet alkuperäisessä pakkauksessaan erillisessä pussissa

  • Palauta muista lääkejätteistä erillään jodia sisältävät lääkkeet alkuperäispakkauksissaan, elohopeakuumemittarit, sekä ruiskut ja neulat pakattuna läpäisemättömään muovipulloon tai muuhun tiiviiseen astiaan